Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za okres 1 stycznia 2020 r. — 31 stycznia 2020 r. zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 15.10.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 29.12.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 29.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 25.05.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 17.03.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 11.04.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 26.05.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 30.04.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 03.07.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012