Nazwa pełna

ELEKTROCIEPŁOWNIA MILICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000407379

NIP

7543061044

REGON

161445042

Adres siedziby

Ozimska 14-16 / 213, 45-057 Opole, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 stycznia 2012 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka reprezentowana jest przez prezesa zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu razem z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Podatek dochodowy

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Od 4 stycznia 2012 r.

  Wartość udziałów

  3,5 mln zł

  Liczba udziałów

  3500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 4 stycznia 2012 r.

  Wartość udziałów

  2,5 mln zł

  Liczba udziałów

  2500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 4 stycznia 2012 r.

  Wartość udziałów

  1 mln zł

  Liczba udziałów

  1000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 4 stycznia 2012 r.

  Wartość udziałów

  1,5 mln zł

  Liczba udziałów

  1500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

250 tys. zł

2020 r.

1,5 mln zł

2018 r.

0 zł

2017 r.

0 zł

2016 r.

963 zł

2016
2017
2018
2020
2021
963 zł 0 zł 0 zł 1,5 mln zł 250 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015