Nazwa pełna

ETRAVEL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000394089

NIP

5213614786

REGON

144414773

Adres siedziby

Al. Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

23 sierpnia 2011 r.

Kapitał zakładowy

2 mln zł

Kapitał docelowy

75 tys. zł

Kapitał wpłacony

2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń za spółkę uprawnieni są: prezes zarządu działający samodzielnie albo dwóch innych członków zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem że w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 500000,00 zł spółka reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu działających łącznie, zaś przy transakcjach o wartości przekraczającej 2000000,00 zł spółka jest reprezentowana przez prezesa zarządu i członka zarządu działających łącznie lub trzech członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,3 mln zł

2020 r.

318,4 tys. zł

2013 r.

815,5 tys. zł

2013
2020
2021
815,5 tys. zł 318,4 tys. zł 3,3 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.ETRAVEL.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT@ETRAVEL.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011