Poprzednio

BOCHO TRAVEL

Nazwa pełna

ETRAVEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000389191

NIP

6762442389

REGON

121553403

Adres siedziby

Al. Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 czerwca 2011 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

300 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń za spółkę wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 21 kwietnia 2016 r.

  Wartość udziałów

  300 tys. zł

  Liczba udziałów

  6000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

222,1 tys. zł

2020 r.

1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011