Nazwa pełna

RC FOODS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000388351

NIP

7292694242

REGON

101092679

Adres siedziby

Płocka 5A, 01-231 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 czerwca 2011 r.

Kapitał zakładowy

5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 6 marca 2013 r.

  Wartość udziałów

  2 mln zł

  Liczba udziałów

  19500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 czerwca 2021 r.

  Wartość udziałów

  2,6 mln zł

  Liczba udziałów

  25500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 czerwca 2021 r.

  Wartość udziałów

  500 tys. zł

  Liczba udziałów

  5000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

233,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018