Nazwa pełna

INTEGRATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000385043

NIP

5252506859

REGON

142924560

Adres siedziby

Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 kwietnia 2011 r.

Kapitał zakładowy

20,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W sytuacji, gdy zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków zarządu albo członka zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI - OS. ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE BRAK MOŻLIWOŚCI WSKAZANIA INNEJ OS. FIZ. BĘDĄCEJ BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM, Z UWAGI NA FAKT IŻ JEDYNYM WŁAŚCICIELEM JEST INNA SPÓŁKA KAPITAŁOWA (ORANGE POLSKA S.A.)

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011