Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

10

80,4 mln zł

44,1 mln zł

2007 - 2013

1

1,2 mln zł

520,1 tys. zł

Łącznie

11

81,6 mln zł

44,6 mln zł