Nazwa pełna

BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000380757

NIP

6762385817

REGON

120794317

Adres siedziby

Cystersów 9, 31-553 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

16 marca 2011 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

176,7 tys. zł

Kapitał wpłacony

176,7 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki w przypadku zarządu wieloosobowego: -w sprawach niemajątkowych do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości do 20. 000 (dwudziestu tysięcy) złotych uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie; -w sparawch majątkowych o wartości od 20. 000 (dwudziestu tysięcy) złotych do 50. 000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań uprawnionych jest dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem; -w sparawch majątkowych o wartości powyżej 50. 000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań uprawnionych jest dwóch członków zarządu w tym prezes lub wiceprezes zarządu lub dwóch członków zarządu łacznie z prokurentem w przypadku świadczeń powtarzających się wartość sprawy stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały okres ich trwania.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

364,4 tys. zł

2019 r.

27,9 mln zł

2018 r.

347,7 tys. zł

2017 r.

10,7 mln zł

2016 r.

5 mln zł

2015 r.

3,3 tys. zł

2014 r.

756,9 tys. zł

2013 r.

878 tys. zł

2010 r.

501,1 tys. zł

2009 r.

15 tys. zł

2008 r.

997 tys. zł

2008
2009
2010
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
997 tys. zł 15 tys. zł 501,1 tys. zł 878 tys. zł 756,9 tys. zł 3,3 tys. zł 5 mln zł 10,7 mln zł 347,7 tys. zł 27,9 mln zł 364,4 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

10

80,4 mln zł

44,1 mln zł

2007 - 2013

1

1,2 mln zł

520,1 tys. zł

Łącznie

11

81,6 mln zł

44,6 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

BIURO@BLOOBERTEAM.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011