Sprawozdanie za okres 1 kwietnia 2019 r. — 31 marca 2020 r. zobacz »
Sprawozdanie za okres 1 kwietnia 2018 r. — 31 marca 2019 r. zobacz »
Sprawozdanie za okres 1 kwietnia 2017 r. — 31 marca 2018 r. zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 05.10.2021

  Od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021

 • 31.08.2020

  Od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020

 • 24.07.2019

  Od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019

 • 30.11.2018

  Od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018

 • 22.06.2017

  Od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2017

 • 28.06.2016

  Od 01. 04. 2015 do 31. 03. 2016

 • 07.07.2015

  Od 01. 04. 2014 do 31. 03. 2015

 • 02.07.2014

  Od 01. 04. 2013 do 31. 03. 2014

 • 07.08.2013

  01. 04. 2012r. - 31. 03. 2013r.

 • 31.07.2012

  01. 04. 2011r. - 31. 03. 2012r.

 • 25.10.2011

  04. 01. 2011 r. - 31. 03. 2011 r.

 • Od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021

 • Od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020

 • Od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019

 • Od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018

 • Od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2017

 • Od 01. 04. 2015 do 31. 03. 2016

 • Od 01. 04. 2014 do 31. 03. 2015

 • Od 01. 04. 2013 do 31. 03. 2014

 • Od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021

 • Od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020

 • Od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019

 • Od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018

 • Od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2017

 • Od 01. 04. 2015 do 31. 03. 2016

 • Od 01. 04. 2014 do 31. 03. 2015

 • Od 01. 04. 2013 do 31. 03. 2014

 • 01. 04. 2012r. - 31. 03. 2013r.

 • 01. 04. 2011r. - 31. 03. 2012r.

 • 04. 01. 2011 r. - 31. 03. 2011 r.

 • Od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021

 • Od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020

 • Od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019

 • Od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018

 • Od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2017

 • Od 01. 04. 2015 do 31. 03. 2016

 • Od 01. 04. 2014 do 31. 03. 2015

 • Od 01. 04. 2013 do 31. 03. 2014

 • 01. 04. 2012r. - 31. 03. 2013r.

 • 01. 04. 2011r. - 31. 03. 2012r.

 • 04. 01. 2011 r. - 31. 03. 2011 r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 05.10.2021

  Od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021

 • 31.08.2020

  Od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020

 • 24.07.2019

  Od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019

 • Od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021

 • Od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020

 • Od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019

 • Od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021

 • Od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020

 • Od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019

 • Od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021

 • Od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020

 • Od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019