Nazwa pełna

FLEX FILMS EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000376525

NIP

7792387276

REGON

301655923

Adres siedziby

Gen. Władysława Sikorskiego 48, 62-300 Września, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 stycznia 2011 r.

Kapitał zakładowy

101,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego prawo reprezentacji spółki przysługuje jedynemu członkowi zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  101,5 mln zł

  Liczba udziałów

  2029440

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
 • PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM

 • Od 31 stycznia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

12,4 mln zł

2022 r.

26 mln zł

2021 r.

18,1 mln zł

2020 r.

11,7 mln zł

2019 r.

13 mln zł

2018 r.

10,5 mln zł

2017 r.

10,3 mln zł

2016 r.

8,1 mln zł

2015 r.

5,4 mln zł

2014 r.

4,4 mln zł

2013 r.

240,7 tys. zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
240,7 tys. zł 4,4 mln zł 5,4 mln zł 8,1 mln zł 10,3 mln zł 10,5 mln zł 13 mln zł 11,7 mln zł 18,1 mln zł 26 mln zł 12,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.03.2011