Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 18 listopada 2021 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA SPECJAŁ

KRS

0000373138

NIP

5170339792

REGON

180650379

Adres siedziby

Ciepłownicza / 8, 35-322 Rzeszów, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

14 grudnia 2010 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu w przypadku zarządu co najmniej dwuosobowego dwóch członków zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Cel działania

1. Wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom nalężącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej 2. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym 3. Niesienie pomocy osobom znajdującym sie w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór