Dane aktualne

Nazwa pełna

MKF-ERGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 grudnia 2010 r.

KRS

0000372705

NIP

5252495558

REGON

142721755

Kapitał zakładowy

26.2 mln zł

Adres siedziby

Tamka 16, 00-349 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur I kształtowników z tworzyw sztucznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie

Wspólnicy
 • 524.344 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.217.200,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • PROKURA ŁĄCZNA - PROKURA ŁĄCZNA WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW

 • PROKURA ŁĄCZNA - PROKURA ŁĄCZNA WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011

Ta organizacja ma jeszcze 4 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »