SPÓŁKA AKCYJNA

Numer KRS

0000368581

Numer NIP

5262847792

Numer REGON

140079792

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Kapitał zakładowy

4.5 mln

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
 • 56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
 • 56, 30, Z, PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
 • 56, 29, Z, POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
 • 56, 21, Z, PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
 • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 • 47, 11, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • 47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 51, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 71, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 10, 85, Z, WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ.
Ten podmiot jest wspólnikiem w:
 • 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ