Poprzednio

FARG & JETNG

Nazwa pełna

FARG & JETNG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

KRS

0000363760

NIP

5251569622

REGON

011140652

Adres siedziby

Szkolna 15 B, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 września 2010 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

16,6 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

16,6 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

11 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń, reprezentowania i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: - w wypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie, - w wypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2015 r.

12,8 tys. zł

2014 r.

478,6 zł

2013 r.

350,1 zł

2010 r.

67,9 tys. zł

2008 r.

8,4 mln zł

2007 r.

3,6 mln zł

2007
2008
2010
2013
2014
2015
3,6 mln zł 8,4 mln zł 67,9 tys. zł 350,1 zł 478,6 zł 12,8 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.SOLVECO.PL

Adres e-mail

OFFICE@SOLVECO.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.03.2016