Otrzymana pomoc publiczna

2015 r.

12,8 tys. zł

2014 r.

478,6 zł

2013 r.

350,1 zł

2010 r.

67,9 tys. zł

2008 r.

8,4 mln zł

2007 r.

3,6 mln zł

2007
2008
2010
2013
2014
2015
3,6 mln zł 8,4 mln zł 67,9 tys. zł 350,1 zł 478,6 zł 12,8 tys. zł