Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 26.11.2019

  Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018

 • 23.01.2018

  Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017

 • 12.01.2017

  Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016

 • 18.01.2016

  Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015

 • 15.01.2015

  Od 01. 07. 2013 do 30. 06. 2014

 • 15.01.2014

  Od 01. 07. 2012 do 30. 06. 2013

 • 23.02.2012

  01. 07. 2010r. - 30. 06. 2011r.

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018

 • Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017

 • Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016

 • Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015

 • Od 01. 07. 2013 do 30. 06. 2014

 • Od 01. 07. 2012 do 30. 06. 2013

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018

 • Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017

 • Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016

 • Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015

 • Od 01. 07. 2013 do 30. 06. 2014

 • Od 01. 07. 2012 do 30. 06. 2013

 • 01. 07. 2010r. - 30. 06. 2011r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017

 • Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016

 • Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015

 • Od 01. 07. 2013 do 30. 06. 2014

 • Od 01. 07. 2012 do 30. 06. 2013

 • 01. 07. 2010r. - 30. 06. 2011r.

Wartość udziałów objętych za aport
 • 3 000 000,00 ZŁ