Nazwa pełna

FMT TOMTEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000360848

NIP

7773164233

REGON

301460013

Data rejestracji

16 lipca 2010 r.

Adres siedziby

Owocowa 4, Łowęcin, 62-020 Swarzędz, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5,1 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

6,6 tys. zł

2018 r.

53,6 tys. zł

2017 r.

789,6 tys. zł

2016 r.

221,7 tys. zł

2015 r.

235 tys. zł

2014 r.

381,1 tys. zł

2013 r.

340,7 tys. zł

2012 r.

418,3 tys. zł

2011 r.

485,6 tys. zł

2010 r.

227 tys. zł

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
227 tys. zł 485,6 tys. zł 418,3 tys. zł 340,7 tys. zł 381,1 tys. zł 235 tys. zł 221,7 tys. zł 789,6 tys. zł 53,6 tys. zł 6,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

988,1 tys. zł

584,5 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy w skład zarządu wchodzi jedna osoba, jest ona uprawniona do samodzielnego składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki. W razie, gdy zarząd jest kilkuosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo, w pozostałych zaś przypadkach wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2011