Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności statutowej

Koszty działalności statutowej

Zysk z działalności statutowej

Przychody z działalności gospodarczej

Koszty działalności gospodarczej

Zysk z działalności gospodarczej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
  • 05.10.2021

    Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

  • 29.09.2020

    Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

  • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

  • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019