Poprzednio

FUNDACJA EPAŃSTWO

Nazwa pełna

FUNDACJA MOJE PAŃSTWO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000359730

NIP

1231216692

REGON

142445947

Data rejestracji

29 czerwca 2010 r.

Adres siedziby

Nowogrodzka 25 / 37, 00-511 Warszawa, Polska

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

52,2 tys. zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

529,4 tys. zł

446,2 tys. zł

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 30. 000,00 zł wymagany jest podpis dwóch członków działających łącznie, w tym prezesa.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@MOJEPANSTWO.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019