Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 21.06.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 01.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 03.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 11.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 28.04.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 06.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 07.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 18.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 04.06.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 26.06.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 14.06.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 07.07.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 21.06.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 01.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 03.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 11.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 28.04.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 06.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 07.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  AKCJE SERII A

  Liczba akcji w serii

  5684851

  Uprzywilejowanie

  LICZBA AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH: 6.018.750 (SŁOWNIE: SZEŚĆ MILIONÓW OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ; RODZAJ UPRZYWILEJOWANIA: AKCJE UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ Z TEJ SERII PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  1200000

  Uprzywilejowanie

  1.200.000 AKCJI IMIENNYCH SERII B, UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ Z TEJ SERII PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  781250

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  600000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  100

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 6 000 000,00 ZŁ

 • 11 000 000,00 ZŁ