Nazwa pełna

HOTELE DIAMENT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000355866

NIP

6450000606

REGON

270521860

Adres siedziby

Jarosława Dąbrowskiego 50, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

12 maja 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

82,7 mln zł

Kapitał docelowy

80 mln zł

Kapitał wpłacony

82,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do dokonywania czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

6,2 mln zł

2020 r.

3,6 mln zł

2018 r.

6,5 tys. zł

2017 r.

17 tys. zł

2015 r.

10,3 tys. zł

2013 r.

453 tys. zł

2012 r.

20,2 tys. zł

2011 r.

253,2 tys. zł

2010 r.

2,2 mln zł

2009 r.

24 tys. zł

2008 r.

4,6 tys. zł

2007 r.

13,8 tys. zł

2006 r.

1,9 tys. zł

2005 r.

158 tys. zł

2004 r.

1 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2017
2018
2020
2021
1 tys. zł 158 tys. zł 1,9 tys. zł 13,8 tys. zł 4,6 tys. zł 24 tys. zł 2,2 mln zł 253,2 tys. zł 20,2 tys. zł 453 tys. zł 10,3 tys. zł 17 tys. zł 6,5 tys. zł 3,6 mln zł 6,2 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE