Dane aktualne

Nazwa pełna

POLSKA FUNDACJA BADAŃ NAD ZARZĄDZANIEM

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

20 sierpnia 2001 r.

KRS

0000035488

NIP

5260201784

REGON

006230787

Adres siedziby

Panieńska 9 / 1, 03-704 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Usługi w zakresie szkolnictwa dla dorosłych

  • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Reklama

  • Działalność w zakresie oprogramowania

  • Usługi pozostałe krótkotrwałego zakwaterowania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji - w przypadku zarządu wieloosobowego, upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu wraz z prokurentem.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 400 SĄD REJESTROWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002

Ta organizacja ma jeszcze 14 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »