FUNDACJA

Numer KRS

0000035488

Numer NIP

5260201784

Numer REGON

6230787

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

ul. Panieńska 9 / 1

03-704 Warszawa

Polska

Organ nadzoru
Działalność według PKD
  • 80, 42, Z, USŁUGI W ZAKRESIE SZKOLNICTWA DLA DOROSŁYCH
  • 74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
  • 74, 40, Z, REKLAMA
  • 72, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
  • 55, 23, Z, USŁUGI POZOSTAŁE KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
Ten podmiot jest wspólnikiem w: