Nazwa pełna

DRIIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000353810

NIP

6762418698

REGON

121196570

Adres siedziby

Krakusa 11, 30-535 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 kwietnia 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

6 tys. zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  01.12.2019

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki w zakresie praw i obowiązków majątkowych o wartości nie przekraczającej 200. 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) uprawniony jest każdy członek zarządu oraz prokurent jednoosobowo. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki w zakresie praw i obowiązków majątkowych o wartości powyżej 200. 000,00 (dwieście tysięcy złotych) oraz składania pozostałych oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie albo prokurent i członek zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 12 kwietnia 2010 r.

  40 (czterdzieści) udziałów o wartości 50 zł każdy udział, tj łącznie o wartości 2.000 zł (dwa tysiące złotych)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 kwietnia 2010 r.

  40 (czterdzieści) udziałów o wartości 50 zł każdy udział, tj łącznie o wartości 2.000 zł (dwa tysiące złotych)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 kwietnia 2010 r.

  40 (czterdzieści) udziałów o wartości 50 zł każdy udział, tj łącznie o wartości 2.000 zł (dwa tysiące złotych)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010