Nazwa pełna

"FUNDACJA DLA DOMÓW ZDROWIENIA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000341000

NIP

9671319383

REGON

340669903

Data rejestracji

4 listopada 2009 r.

Data ostatniej zmiany

13 września 2018 r.

Adres siedziby

Marii Curie Skłodowskiej 28 / 18, 85-094 Bydgoszcz, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność paramedyczna - obejmuje działalność fizjoterapeutyczną, pomoc społeczną z zakwaterowaniem, która wymaga w pewnym stopniu opieki zdrowotnej

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność fizjoterapeutyczna

  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają prezes fundacji jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019