Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 17 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

WARSZAWSKIE CENTRUM PSYCHOLOGICZNE, OPIEKUŃCZE I REHABILITACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000340511

NIP

5252462978

REGON

142021638

Data rejestracji

30 października 2009 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Al. Jerozolimskie 99 / 4, 02-001 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

185 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
 • Praktyka lekarska ogólna

 • Praktyka lekarska specjalistyczna

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Praktyka pielęgniarek i położnych

 • Działalność paramedyczna

 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 • Opieka dzienna nad dziećmi

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Wspólnicy
 • Od 30 października 2009 r.

  Wartość udziałów

  30 tys. zł

  Liczba udziałów

  30

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 30 października 2009 r.

  Wartość udziałów

  20 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 30 października 2009 r.

  Wartość udziałów

  20 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 30 października 2009 r.

  Wartość udziałów

  20 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  20 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 listopada 2017 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 listopada 2017 r.

  Wartość udziałów

  20 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009