Poprzednio

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14

Nazwa pełna

REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000033961

NIP

6922285089

REGON

390934223

Adres siedziby

Odrodzenia 28 B, 59-300 Lubin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 sierpnia 2001 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Kapitał zakładowy

232,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1. ) w przypadku zarządu jednoosobowego samodzielnie - prezes zarządu lub prokurent; 2. ) w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • REPREZENTUJE WSPÓLNIKA, KTÓRYM JEST GMINA MIEJSKA LUBIN

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  232,8 mln zł

  Liczba udziałów

  465602

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 46 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

20,6 tys. zł

2023 r.

9 tys. zł

2022 r.

25,9 tys. zł

2021 r.

18,6 tys. zł

2020 r.

706,4 tys. zł

2019 r.

35,4 tys. zł

2017 r.

44,8 tys. zł

2016 r.

123,5 tys. zł

2015 r.

19,7 tys. zł

2014 r.

109 tys. zł

2012 r.

9,9 tys. zł

2011 r.

7,8 tys. zł

2010 r.

43,6 tys. zł

2009 r.

5,7 tys. zł

2008 r.

80 tys. zł

2007 r.

105,5 tys. zł

2006 r.

50,2 tys. zł

2005 r.

340,8 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
340,8 tys. zł 50,2 tys. zł 105,5 tys. zł 80 tys. zł 5,7 tys. zł 43,6 tys. zł 7,8 tys. zł 9,9 tys. zł 109 tys. zł 19,7 tys. zł 123,5 tys. zł 44,8 tys. zł 35,4 tys. zł 706,4 tys. zł 18,6 tys. zł 25,9 tys. zł 9 tys. zł 20,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

8,8 mln zł

4,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002