Poprzednio

RADOŚĆ LUX

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

183,8 tys. zł

2019 r.

10,7 mln zł