Poprzednio

RADOŚĆ LUX

Nazwa pełna

GASLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000334208

NIP

8652514918

REGON

180446472

Adres siedziby

Łopuszańska 35, 02-220 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 lipca 2009 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu spółki składać może każdy z członków zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 31 lipca 2009 r.

  Wartość udziałów

  40 tys. zł

  Liczba udziałów

  80

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 lipca 2018 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

183,8 tys. zł

2019 r.

10,7 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.GASLUX.PL

Adres e-mail

INFO@GASLUX.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010