Nazwa pełna

LOTUS MEDICAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000326071

NIP

1231178388

REGON

141779184

Adres siedziby

Nadrzeczna 3 B / B 15, 05-552 Wólka Kosowska, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 marca 2009 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

550 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 25 marca 2009 r.

  Wartość udziałów

  275 tys. zł

  Liczba udziałów

  5500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 13 sierpnia 2021 r.

  Wartość udziałów

  200 tys. zł

  Liczba udziałów

  4000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

17,9 tys. zł

2010 r.

837,7 zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009