Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 13.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 09.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 09.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 20.11.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 06.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 07.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 18.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 03.07.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 09.07.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 27.06.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 23.07.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 20.07.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 11.07.2008

  01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 17.07.2007

  01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 12.07.2006

  01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.

 • 27.06.2005

  01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01.07.2004

  01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 19.05.2003

  01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.

 • 21.05.2002

  01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.

 • 23.05.2001

  01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.

 • 01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.

 • 01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.

 • 01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.

 • 01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.

 • 01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.

 • 01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  SERIA A

  Liczba akcji w serii

  1773330

 • Nazwa serii

  SERIA B

  Liczba akcji w serii

  2101670

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  14190713

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE