Nazwa pełna

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000032431

NIP

6220106324

REGON

250011783

Data rejestracji

7 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

Małowiejska 31, 04-962 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5,2 mln zł

Kapitał wpłacony

4,4 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego reprezentacja jest jednoosobowa.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 23 października 2019 r.

    PROKURA ŁĄCZNA (WYKONYWANA PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI)

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 749 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W KALISZU

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

"RZECZPOSPOLITA"

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000