Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 49, obowiązujące od 23 października 2019 r.

Nazwa pełna

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000032431

NIP

6220106324

REGON

250011783

Data rejestracji

7 sierpnia 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Małowiejska 31, 04-962 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5.2 mln zł

Kapitał wpłacony

4.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Przedmiot pozostałej działalności
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; Metalurgia proszków

 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych

 • Produkcja mebli biurowych i sklepowych

 • Dystrybucja energii elektrycznej

 • Handel energią elektryczną

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego reprezentacja jest jednoosobowa.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 23 października 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA (WYKONYWANA PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI)

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 749 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W KALISZU

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

"RZECZPOSPOLITA"

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000