Nazwa pełna

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000032431

NIP

6220106324

REGON

250011783

Data rejestracji

7 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

Małowiejska 31, 04-962 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5,2 mln zł

Kapitał wpłacony

4,4 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

120 tys. zł

2018 r.

21,3 tys. zł

2017 r.

40 tys. zł

2013 r.

817,8 tys. zł

2012 r.

27,6 tys. zł

2009 r.

967,6 tys. zł

2009
2012
2013
2017
2018
2020
967,6 tys. zł 27,6 tys. zł 817,8 tys. zł 40 tys. zł 21,3 tys. zł 120 tys. zł
Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego reprezentacja jest jednoosobowa.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 23 października 2019 r.

    PROKURA ŁĄCZNA (WYKONYWANA PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI)

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 749 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W KALISZU

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

"RZECZPOSPOLITA"

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000