Nazwa pełna

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000032431

NIP

6220106324

REGON

250011783

Data rejestracji

7 sierpnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

9 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Małowiejska 31, 04-962 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5.2 mln zł

Kapitał wpłacony

4.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Produkcja konstrukcji metalowych I ich części

Przedmiot pozostałej działalności
  • Kucie, prasowanie, wytłaczanie I walcowanie metali; Metalurgia proszków

  • Obróbka metali I nakładanie powłok na metale

  • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Obróbka mechaniczna elementów metalowych

  • Produkcja mebli biurowych I sklepowych

  • Dystrybucja energii elektrycznej

  • Handel energią elektryczną

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego reprezentacja jest jednoosobowa.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 749 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W KALISZU

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

"RZECZPOSPOLITA"

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000