Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 20, obowiązujące od 15 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

MASAYA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000323774

NIP

5272594068

REGON

141716338

Data rejestracji

17 lutego 2009 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Sikorskiego 21, Kwirynów, 05-082 Stare Babice, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

02. 11. 2016 r. Uchwała nr 2/11/2016 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników masaya investments spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w kwirynowie z dnia 02. 11. 2016. Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników został sporządzony w formie aktu notarialnego przez notariusza w pruszkowie beatę zdziebłowską-gidian, w kancelarii notarialnej przy ulicy niecałej w pruszkowie, repertorium a numer 5700/2016.

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Badanie rynku i opinii publicznej

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Produkcja wyrobów tartacznych

  • Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

  • Produkcja gotowych parkietów podłogowych

  • Produkcja opakowań drewnianych

  • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

  • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009