Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 15.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 11.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 12.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 14.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 15.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 15.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 15.07.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 09.07.2012

  01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 12.12.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 19.08.2010

  23. 02. 2009 - 31. 12. 2009

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 23. 02. 2009 - 31. 12. 2009

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 23. 02. 2009 - 31. 12. 2009