Poprzednio

PGE ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW

Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 12.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 07.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 18.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 09.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 22.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 04.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 17.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 24.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 16.07.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 18.06.2012

  01. 01. 2011r. -31. 12. 2011r.

 • 21.07.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 05.07.2010

  01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 07.07.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 08.07.2008

  01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 29.06.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 14.07.2006

  01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r

 • 04.07.2005

  01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 30.06.2004

  1. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 07.07.2003

  01. 01. 2002 - 31. 12. 2002r.

 • 05.07.2002

  01. 01. 2001 - 31. 12. 2001 r.

 • 18.06.2001

  01. 01. 2000r. - 31. 12. 2000r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011r. -31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 1. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002r.

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001 r.

 • 01. 01. 2000r. - 31. 12. 2000r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011r. -31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 1. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002r.

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001 r.

 • 01. 01. 2000r. - 31. 12. 2000r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011r. -31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 1. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002r.

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001 r.

 • 01. 01. 2000r. - 31. 12. 2000r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 12.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 07.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 18.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 08.08.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 22.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 04.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 17.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 24.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 16.07.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 18.06.2012

  01. 01. 2011r. -31. 12. 2011r.

 • 21.07.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 05.07.2010

  01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 07.07.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 08.07.2008

  01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 29.06.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011r. -31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011r. -31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011r. -31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  298709028

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  131154783

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  63440935

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  36843794

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  38033084

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  31458861

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  508988

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  44881232

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 3 000 000 000,00 ZŁ