Poprzednio

PGE ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW

Nazwa pełna

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000032334

NIP

7690502495

REGON

000560207

Data rejestracji

1 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

6,5 mld zł

Kapitał wpłacony

6,5 mld zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

197,1 mln zł

2020 r.

3,1 mln zł

2019 r.

933 mln zł

2018 r.

1,2 mld zł

2017 r.

1,6 mld zł

2016 r.

3,5 mld zł

2015 r.

2,3 mld zł

2014 r.

2,8 mld zł

2013 r.

753,1 mln zł

2012 r.

379,2 mln zł

2011 r.

1,1 mld zł

2010 r.

350,1 mln zł

2009 r.

11,2 mln zł

2006 r.

19,5 mln zł

2005 r.

3 mln zł

2005
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mln zł 19,5 mln zł 11,2 mln zł 350,1 mln zł 1,1 mld zł 379,2 mln zł 753,1 mln zł 2,8 mld zł 2,3 mld zł 3,5 mld zł 1,6 mld zł 1,2 mld zł 933 mln zł 3,1 mln zł 197,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

14,5 mln zł

7,3 mln zł

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI SPÓŁKI PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 51 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.PGEGIEK.PL

Adres e-mail

KANCELARIA.GIEK@GKPGE.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1150 SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001