Nazwa pełna

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000032334

NIP

7690502495

REGON

000560207

Adres siedziby

Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 sierpnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

6,5 mld zł

Kapitał wpłacony

6,5 mld zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 35 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

29 czerwca 2016 r.

DKK-94/2016

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 56 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

248,3 mln zł

2023 r.

1,5 mld zł

2022 r.

1,5 mld zł

2021 r.

1,2 mld zł

2020 r.

785,2 mln zł

2019 r.

941,2 mln zł

2018 r.

1,2 mld zł

2017 r.

1,6 mld zł

2016 r.

3,5 mld zł

2015 r.

2,3 mld zł

2014 r.

2,8 mld zł

2013 r.

753,1 mln zł

2012 r.

379,2 mln zł

2011 r.

1,1 mld zł

2010 r.

350,1 mln zł

2009 r.

11,2 mln zł

2006 r.

19,5 mln zł

2005 r.

3 mln zł

2005
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3 mln zł 19,5 mln zł 11,2 mln zł 350,1 mln zł 1,1 mld zł 379,2 mln zł 753,1 mln zł 2,8 mld zł 2,3 mld zł 3,5 mld zł 1,6 mld zł 1,2 mld zł 941,2 mln zł 785,2 mln zł 1,2 mld zł 1,5 mld zł 1,5 mld zł 248,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

14,5 mln zł

7,3 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.PGEGIEK.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1150 SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001