Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

13,8 tys. zł

2016 r.

1,5 tys. zł

2009 r.

28,8 tys. zł

2009
2016
2020
28,8 tys. zł 1,5 tys. zł 13,8 tys. zł