Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 11 maja 2022 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIELONE SĄSIEDZTWO"

KRS

0000320277

NIP

5291761774

REGON

141680899

Adres siedziby

Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

23 grudnia 2008 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie lub upoważnionych przez prezesa dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Cel działania

1. Celami stowarzyszenia są szerokie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów objętych działaniem stowarzyszenia, realizacja lokalnej strategii rozwoju, sprawniejsze wykorzystanie potęcjału rozwojowego terenów wiejskich, małych miast, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizacja oraz inicjowanie współdziałania lokalnych środowisk. 2. Stowarzyszenie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Małaych miast

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

13,8 tys. zł

2016 r.

1,5 tys. zł

2009 r.

28,8 tys. zł

2009
2016
2020
28,8 tys. zł 1,5 tys. zł 13,8 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

ZIELONESASIEDZTWO@GMAIL.COM