Sprawozdanie za rok 2018

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 08.08.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 30.05.2019

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 02.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 20.10.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 13.10.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 23.08.2012

  01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 15.07.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 05.07.2010

  25. 11. 2008 - 31. 12. 2009

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 25. 11. 2008 - 31. 12. 2009

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 25. 11. 2008 - 31. 12. 2009