Nazwa pełna

EVERHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000320013

NIP

1231169389

REGON

141656820

Adres siedziby

Pałacowa 28, 39-100 Ropczyce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 grudnia 2008 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

65,8 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu oraz prokurent samodzielnie

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2018

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 21 grudnia 2015 r.

  Wartość udziałów

  62,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  38

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

213,3 tys. zł

2021 r.

22,3 tys. zł

2020 r.

1,4 mln zł

2019 r.

11,8 mln zł

2018 r.

138,6 tys. zł

2017 r.

88 tys. zł

2016 r.

20,6 tys. zł

2015 r.

28,1 tys. zł

2014 r.

29,4 tys. zł

2013 r.

469,1 tys. zł

2012 r.

210 tys. zł

2009 r.

11,9 tys. zł

2009
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
11,9 tys. zł 210 tys. zł 469,1 tys. zł 29,4 tys. zł 28,1 tys. zł 20,6 tys. zł 88 tys. zł 138,6 tys. zł 11,8 mln zł 1,4 mln zł 22,3 tys. zł 213,3 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

20,8 mln zł

11,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009