Poprzednio

SKOTAN

Nazwa pełna

"ONESANO" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000031886

NIP

5480076967

REGON

070629344

Adres siedziby

Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

27 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

65,9 mln zł

Kapitał wpłacony

65,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest jednoosobowo prezes zarządu lub dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

ONO

Liczba wyemitowanych akcji:

65,9 mln

Wartość rynkowa:

86,3 mln zł

Decyzje UOKiK

2 lipca 2001 r.

RKT-23/2001

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 14 maja 2013 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM ALBO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 31 sierpnia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM ALBO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 31 sierpnia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM ALBO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 24 czerwca 2024 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM ALBO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

58,8 tys. zł

2020 r.

320,4 tys. zł

2015 r.

19 tys. zł

2014 r.

85,2 tys. zł

2013 r.

23,6 mln zł

2012 r.

96,9 mln zł

2011 r.

15 tys. zł

2009 r.

13,1 mln zł

2007 r.

425,9 tys. zł

2007
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2020
2022
425,9 tys. zł 13,1 mln zł 15 tys. zł 96,9 mln zł 23,6 mln zł 85,2 tys. zł 19 tys. zł 320,4 tys. zł 58,8 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.ONESANO.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2616 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1996