Poprzednio

EURO - HOTELE

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,1 mln zł

2020 r.

3,2 mln zł

2016 r.

4,5 tys. zł

2016
2020
2021
4,5 tys. zł 3,2 mln zł 4,1 mln zł