Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,1 mln zł

2020 r.

3,2 mln zł

2016 r.

4,5 tys. zł

2016
2020
2021
4,5 tys. zł 3,2 mln zł 4,1 mln zł