Nazwa pełna

UNIREST HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000316294

NIP

6751402280

REGON

120793890

Adres siedziby

Dąbska 5, 31-572 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 października 2008 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

89,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: - prezes zarządu, wiceprezes zarządu ds. Inwestycji, wiceprezes zarządu ds. Finansowych jednoosobowo, - wiceprezes zarządu ds. Hoteli oraz pozostali członkowie zarządu łącznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,1 mln zł

2020 r.

3,2 mln zł

2016 r.

4,5 tys. zł

2016
2020
2021
4,5 tys. zł 3,2 mln zł 4,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009