Nazwa pełna

CORTLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000031468

NIP

7780043683

REGON

630008749

Adres siedziby

Zgoda 38, 60-122 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

60 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli powołano tylko jednego członka zarządu, reprezentuje on spółkę samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, niezależnie od funkcji pełnionej przez danego członka zarządu.

  • CZŁONEK ZARZĄDU

  • PREZES ZARZĄDU

  • CZŁONEK ZARZĄDU

  • CZŁONEK ZARZĄDU

  • Od 9 stycznia 2024 r.

    CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

16 lutego 2023 r.

DKK-30/2023

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

13,6 tys. zł

2023 r.

146 tys. zł

2022 r.

72,7 tys. zł

2021 r.

62,3 tys. zł

2020 r.

73,7 tys. zł

2019 r.

75,2 tys. zł

2018 r.

53,2 tys. zł

2017 r.

47,9 tys. zł

2016 r.

65,4 tys. zł

2015 r.

97,2 tys. zł

2014 r.

89,1 tys. zł

2013 r.

116 tys. zł

2012 r.

90,7 tys. zł

2011 r.

45 tys. zł

2010 r.

32,6 tys. zł

2009 r.

16,8 tys. zł

2006 r.

3,1 tys. zł

2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3,1 tys. zł 16,8 tys. zł 32,6 tys. zł 45 tys. zł 90,7 tys. zł 116 tys. zł 89,1 tys. zł 97,2 tys. zł 65,4 tys. zł 47,9 tys. zł 53,2 tys. zł 75,2 tys. zł 73,7 tys. zł 62,3 tys. zł 72,7 tys. zł 146 tys. zł 13,6 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6689 SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY