Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

288,3 tys. zł

2017 r.

189,9 tys. zł