Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 28.12.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 06.09.2018

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 19.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 10.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 11.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 15.07.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 16.07.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 15.07.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 03.09.2010

  Rok 2009

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • Rok 2009

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • Rok 2009