Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 20, obowiązujące od 11 marca 2020 r.

Nazwa pełna

ORENORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000309829

NIP

5252432173

REGON

141472126

Data rejestracji

21 lipca 2008 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Gen. Józefa Zajączka 11 / 14, 01-510 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Produkcja soków z owoców i warzyw

 • Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

 • Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

 • Produkcja sucharów i herbatników; Produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

 • Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

 • Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja napojów bezalkoholowych; Produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność paramedyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Pozostałe badania i analizy techniczne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu wraz z prokurentem. W przypadku powołania tylko jednego członka zarządu - jest on prezesem zarządu i jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  1000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 29 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009