Poprzednio

GIEDŁA ENERGII

Nazwa pełna

"TOWAROWA GIEŁDA ENERGII" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000030144

NIP

5272266714

REGON

016165065

Adres siedziby

Książęca 4, 00-498 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

27 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

14,5 mln zł

Kapitał wpłacony

14,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem. Prokura może być tylko łączna.

Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

12 stycznia 2012 r.

DKK-1/2012

Kontrola koncentracji

20 listopada 2008 r.

DKK-90/2008

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 96 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 17 lutego 2017 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 29 czerwca 2017 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2006 r.

16,8 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.TGE.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 58886 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000