Poprzednio

BAZALT ENERGY MAŁOPOLSKA

Nazwa pełna

BASALT BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000300537

NIP

6762370773

REGON

120649041

Adres siedziby

Lublańska 34 / 104, 31-476 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 lutego 2008 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    01.04.2014

    Do

    01.04.2016

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania - upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje członek zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008