Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 20 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

VIA APIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000292600

NIP

5342378164

REGON

141217523

Data rejestracji

13 listopada 2007 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Aleja Krakowska 116, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała nr 1/2019 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników via apia sp. Z o. O. Z 11. 10. 2019 r. W przedmiocie rozwiązania spółki, notariusz anna gryn-hamera kancelaria notarialna w grójcu rep. A 9105/2019, 11. 10. 2019

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Pozostałe zakwaterowanie

 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • Przygotowywanie i podawanie napojów

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Produkcja pieczywa; Produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Wspólnicy
 • Od 13 listopada 2007 r.

  Wartość udziałów

  27 tys. zł

  Liczba udziałów

  540

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 13 listopada 2007 r.

  Wartość udziałów

  20 tys. zł

  Liczba udziałów

  400

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008