Dane aktualne

Nazwa pełna

VIA APIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 listopada 2007 r.

KRS

0000292600

NIP

5342378164

REGON

141217523

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Adres siedziby

Aleja Krakowska 116, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Pozostałe zakwaterowanie

 • Restauracje I pozostałe placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) I pozostała gastronomiczna działalność usługowa

 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • Przygotowywanie I podawanie napojów

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Produkcja pieczywa; Produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich I ciastek

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jednoosobowo każdy z członków zarządu

Wspólnicy
 • 540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000 (DWADZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008

Ta organizacja ma jeszcze 4 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »