Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

714,5 tys. zł

2018 r.

2,2 mln zł

2014 r.

4 mln zł

2010 r.

4 mln zł

2009 r.

2,1 mln zł

2008 r.

5,4 tys. zł

2007 r.

60 tys. zł

2006 r.

41,2 tys. zł

2005 r.

40 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2014
2018
2020
40 tys. zł 41,2 tys. zł 60 tys. zł 5,4 tys. zł 2,1 mln zł 4 mln zł 4 mln zł 2,2 mln zł 714,5 tys. zł